Informacje ogólne
1. Niniejsza Polityka prywatności przedstawia zasady ochrony danych osobowych Zamawiających, korzystających z sklepu zlokalizowanego pod adresem www.ekochatkaopole.pl.
2. Administratorem danych osobowych jest CRISTAL Karolina Hartyn Leszczyńska z siedzibą w Opolu 45-920, przy ulicy Władysława Jagiełły 13. NIP 7722033107. (dalej jako „Sprzedawca”).
Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych
3. Sprzedawca oświadcza, że przetwarza dane osobowe Zamawiających zgodnie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”).
4. Sprzedawca oświadcza, że dane osobowe Zamawiających są przetwarzane z zachowaniem odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, spełniających wymagania polskiego prawa.
Dane zbierane przez sklep oraz pliki typu cookie
5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu skorzystania z pełnej funkcjonalności sklepu, tj. złożenia zamówienia.
6. Podczas rejestracji w sklepie zamawiający podaje w formularzu rejestracyjnym następujące informacje: imię, nazwisko, dokładny adres dostaw, numer telefonu, adres e-mail.
7. Zamawiający wyraża zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych przez Sprzedawcę dla celów realizacji obsługi zamówienia w szczególności rejestrowania indywidualnych kont oraz składania zamówień oraz prowadzenia wszelkich procesów reklamacji, zwrotu, wymiany i odstąpienia od umowy.
8. Dane osobowe Zamawiających mogą być udostępniane podmiotom trzecim takim jak firmy kurierskie, Poczta Polska lub serwisom płatności elektronicznych – w celu należytej realizacji umowy, w szczególności w celu dostawy zamówionego towaru oraz zwrotu należności Zamawiającemu (w przypadku uwzględnionych reklamacji).
9. Podczas wizyty na stronie sklepu automatycznie zbierane są następujące dane Użytkowników:
• adres IP,
• data i czas wizyty na stronie,
• typ systemu operacyjnego,
• typ i wersja przeglądarki internetowej,
• adres strony, z której użytkownik został przekierowany na stronę Serwisu oraz inne dane przesyłane przez przeglądarkę w nagłówkach żądania HTTP (takie jak preferencje językowe, domena, wyszukiwania),
• rozdzielczość ekranu oraz rozmiar okna przeglądarki.
Cel zbierania danych:
10. Wszelkie dane podane przez Zamawiającego będą przetwarzane przez Sprzedawcę w celu realizacji Zamówienia, w tym do zapewnienia kontaktu pomiędzy Zamawiającym a Sprzedawcą.
11. Dane Zamawiającego mogą być wykorzystywane do przesyłania informacji handlowej do Klienta są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej również: „RODO”) oraz innymi aktualnie obowiązującymi, tj. przez cały okres przetwarzania określonych danych, przepisami prawa o ochronie danych osobowych. Dane osobowe oznaczają informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej (zwane dalej: „Danymi Osobowymi”). ,w zależności od udzielenia przez Zamawiającego zgody podczas wypełniania formularza rejestracyjnego informacje handlowe mogą być przesyłane na adres poczty elektronicznej, na nr telefonu, za pośrednictwem newsletterów i przy wykorzystaniu tradycyjnych metod komunikacji.
12. Dane zbierane automatycznie służą m.in. do utrzymania sesji po zalogowaniu. Dane te nie umożliwiają identyfikacji Użytkownika. Za ich pomocą nie są przetwarzane lub przechowywane dane osobowe.
Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych
13. Zamawiającemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania poprzez Sklep. Administratorem danych osobowych zbieranych:
• za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub innych kanałów komunikacji z Klientem;
jest firma CRISTAL Karolina Hartyn Leszczyńska z siedzibą w Opolu 45-920, przy ulicy Władysława Jagiełły 13. NIP 7722033107; REGON: 382764052;  (kontakt pod ww. adresem, adresem poczty elektronicznej: sklep.ekochatkaopole@gmail.com lub numerem telefonu: +48 667877474 opłata jak za połączenie standardowe – wg cennika właściwego operatora) – zwana dalej „Administratorem” i będąca jednocześnie Sprzedawcą.
Pod powyższymi danymi kontaktowymi można się również skontaktować z inspektorem ochrony danych.

14. Jeżeli strona www nie wymaga akceptacji przez klienta (zaznaczenia w formie checkboxa) klauzuli o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w momencie np. zakładania konta albo składania zamówienia, to w polityce prywatności powinien znaleźć się zapis w rodzaju: “Korzystanie z serwisu wymaga przetwarzania danych osobowych klienta w zakresie : …. (np. imienia i nazwiska, nr telefonu, e-mail, adresu zamieszkania, itp.). Dane będą przetwarzane przez CRISTAL Karolina Hartyn Leszczyńska w zakresie niezbędnym do zawarcia i realizacji umowy . Dane transakcyjne, w tym dane osobowe, mogą zostać przekazane na rzecz „Polskie ePłatności” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Tajęcinie (dawniej „Paylane” sp. z o.o.), adres: Tajęcina 113, 36-002 Jasionka, KRS: 0000227278, NIP 5862141089 i REGON 220010531. w zakresie niezbędnym do obsługi płatności za zamówienie. Klientowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Udostępnienie danych jest dobrowolne, a jednocześnie konieczne do korzystania z serwisu”.

 

Wyłączenie odpowiedzialności:
15. Niniejsza Polityka Prywatności nie obejmuje jakichkolwiek informacji dotyczących usług lub towarów innych podmiotów niż należących do ekochatkaopole.pl , które zostały zamieszczone na stronach ekochatkaopole.pl komercyjnie, gościnnie, na zasadach wzajemności lub niesłużących osiągnięciu efektu handlowego.
16.Ekochatkaopole.pl nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których ekochatkaopole.pl przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.
17. Ekochatkaopole.pl zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości poszczególnych stron i podstron ekochatkaopole.pl, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do ekochatkaopole.pl oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez ekochatkaopole.pl nie będą naruszać praw użytkownika.
Kontakt:
18. W przypadku jakichkolwiek pytań lub uwag dotyczących niniejszej Polityki prywatności prosimy kontaktować się ze Sprzedawcą pod adresem CRISTAL Karolina Hartyn Leszczyńska z siedzibą w Opolu 45-920, przy ulicy Władysława Jagiełły 13, lub poprzez mail sklep.ekochatkaopole@gmail.com.